Dr n. med. Dariusz DUDA - Specjalista Chirurgii Ogólnej


W 1986 roku ukończyłem studia na Śląskiej Akademii Medycznej otrzymując tytuł lekarza medycyny. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskałem w 1998 roku. Posiadam specjalizację z chirurgii ogólnej. Po ukończeniu studiów rozpocząłem pracę w Klinice Chirurgii Ogólnej w Katowicach przy ulicy Francuskiej. Po pewnym czasie klinika została przemianowana na Klinikę Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej. Od 1992 roku prowadze Prywatną Praktykę Lekarską. Obecnie pracuję w Niepublicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej, udzielając porad chirurgicznych oraz operuję w zakresie chirurgii krótkoterminowej.

Dariusz Duda